5.2. Ražotāju atbildība

Valdības atbildība par līdzsvarotās ekonomikas stratēģijām

 

Kāds ir globalizācijas iespaids uz patēriņa un ražošanas modeļiem? Kāda ir vietējā tirgus un patēriņa aizsardzības politika?Valdībām vajadzētu mainīt savu nodokļu politiku, jo pašreizējā nodokļu politika pasaulē neizstāv iedzīvotāju intereses un ir vidi degradējoša. Vajadzētu palielināt nodokļu nastu lietām kuras mēs negribam (dabas resursu izmantošana un piesārņojums) un atcelt nodokļus lietām kuras mums visiem ir vajadzīgas (ienākumi). Tas palielinātu gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu ienākumu un padarītu daudz dārgāku dabas resursu izmantošanu un piesārņojošās nozares. Līdz ar to tiktu panākts daudz efektīvāku tehnoloģiju izmantošana.Uzmanība jāpievērš arī videi bīstamajām valsts subsīdijām. Piemēram, valsts iegulda lielus līdzekļus ceļu un transporta subsidēšanā. Šīs summas daudzkārt pārsniedz līdzekļus, kurus valsts saņem no autoceļu izmantotājiem. Tādejādi transports kļūst relatīvi lēts. Tas stimulē privāto transporta līdzekļu iegādi, kas rada sastrēgumus uz ielām un gaisa piesārņojumu.

Ražotāja atbildība

Visās pasaules valstīs ir jāievieš Pilnīga ražotāja atbildības princips (PRA). Šis princips ražotājam uzliek atbildību par kaitējumu videi, ko nodara uzņēmums preces vai pakalpojumi, sākot no izejmateriālu iegūšanas, ražošanas, realizēšanas un beidzot ar atkritumu pārstrādi vai uzglabāšanu. Kā piemērs šim principam ir preču atpakaļņemšana. Tas nozīmē to, ka ražotājam ir pienākums ņemt atpakaļ savas saražotās preces un pārstādāt tās jaunos produktos, vai nodrošināt, lai tie neradītu ietekmi uz apkārtējo vidi. Piemēram, limonāžu ražotājiem būtu jāņem atpakaļ plastmasas pudeles, kurās tie pārdod savus dzērienus un jānodrošina to otrreizējā izmantošana vai pārstrādāšana.

Patērētāju informācija

Tā kā 1995.gadā ANO pieņēma “Patērētāju aizsardzības vadlīnijas”, valdībām pēc iespējas ātrāk ir jāievieš šajā dokumentā minētie principi nacionālajā likumdošanā. Patērētāji ir jānodrošina ar pilnīgu informāciju par preces vai pakalpojuma ietekmi uz vidi. Valdībām ir jāpopularizē videi draudzīgās preces ar marķēšanas palīdzību un jāuzrauga reklāmas tirgus, lai reklāma atspoguļotu patiesību par ražotāju un pašu preci.

Nozīmīgas pārmaiņas patēriņa un ražošanas modeļos nav gaidāmas īsā laikā, bet nodokļu reforma un preču marķēšana varētu radīt ievērojamu ietekmi uz dabas resursu patēriņa tempu un atkritumu apjomu samazināšanos.