5.1. Ekonomiskie instrumenti

Viena no galvenajām metodēm, kura tiek izmantota ilgtspējīgu patēriņa un ražošanas paradumu attīstības veicināšanai ir ekonomiskie instrumenti: nodokļus, nodevas, valsts subsīdijas, garantijas un tarifi. Uz ilgtspējīgiem ražošanas un patēriņa paradumiem orientēta nodokļu politika balstās uz diviem galvenajiem principiem:

  • palielina nodokļu nastu dabas resursiem un piesārņojumam un samazina nodokļus ienākumiem (uzņēmumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļi) – ‘zaļā budžeta’ reforma. Tā palielināta gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu ienākumu un padara daudz dārgāku dabas resursu izmantošanu (piem., koku izciršanu un lētu kūdras eksportu) un piesārņojošās nozares. Līdz ar to tiek panākts daudz efektīvāka tehnoloģiju izmantošana un palētina cilvēk – ietilpīgo nozaru konkurētspēju;
  • preču un pakalpojumu izmaksās iekļauj blakus izmaksas, kuras rodas šo preču un pakalpojumu ražošanas laikā. Tas ļauj pilnvērtīgāk atspoguļot preču pilnās izmaksas un veicina videi draudzīgākas uzņēmējdarbības attīstību.

Būtiski IP veicināšanai ir arī izskaust vidi degradējošās subsīdijas un novirzīt valsts līdzekļus un atbalstu viedi draudzīgajai uzņēmējdarbībai un patēriņam.

Vairāk par vides nodokļiem Latvijā lasīt šeit.